Sprievodca formulárom

Aktivuje sprievodcu pre tvorbu formulárov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Pomocou nasledujúcich krokov vyberte vlastnosti formuláru.

Sprievodca formulárom - Výber polí

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Sprievodca formulárom - Nastavenie podformulára

Určuje, či chcete použiť podformulár a zadajte jeho vlastnosti. Podformulár je formulár vložený do iného formulára.

Sprievodca formulárom - Pridanie polí do podformulára

Určite tabuľku alebo dotaz potrebný pre vytvorenie podformulára a určite, ktoré polia chcete zahrnúť do podformulára.

Sprievodca formulárom - Zobraziť spojené polia

Ak si v 2 kroku vyberiete možnosť Podformulár založený na ručnom výbere polí, môžete vybrať spojené polia na tejto strane sprievodcu.

Sprievodca formulárom - Usporiadať ovládacie prvky

Na tejto strane sprievodcu môžete vybrať rozvrhnutie vytváraného formulára.

Sprievodca formulárom - Nastaviť zadávané dáta

Určuje režim zadávania dát pre nový formulár.

Sprievodca formulárom - Vybrať štýl

Určuje štýl formulára.

Sprievodca formulárom - Názov formulára

Specifies the name of the form and how to proceed.

Späť

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Ďalej

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Kliknutím vytvoríte formulár bez zodpovedania ďalších otázok.

Zrušiť

Kliknutím na Zrušiť zavriete okno bez uloženia akýchkoľvek vykonaných zmien.