3D-Nastavenia

Panel n√°strojov 3D Nastavenia obsahuje ovl√°dacie prvky vlastnost√≠ vybran√Ĺch 3D objektov.

Vysunutie zap/vyp

Zapne alebo vypne pouŇĺ√≠vanie 3D efektov pre vybran√© objekty.

Nakloniҕ dolu

Naklon√≠ vybran√Ĺ objekt smerom nadol o p√§Ň• stupŇąov.

Nakloniҕ hore

Naklon√≠ vybran√Ĺ objekt smerom nahor o p√§Ň• stupŇąov.

NakloniŇ• dońĺava

Naklon√≠ vybran√Ĺ objekt vńĺavo o p√§Ň• stupŇąov.

Nakloniҕ vpravo

Naklon√≠ vybran√Ĺ objekt vpravo o p√§Ň• stupŇąov.

Hńļbka

Otvor√≠ okno Hńļbka vysunutia.

Select an extrusion depth.

Zadajte hńļbku vysunutia.

Smer

Otvorí okno Smer vysunutia.

Zvońĺte smer.

Select a perspective or parallel extrusion method.

Osvetlenie

Otvorí okno Osvetlenie.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

Povrch

Otvorí okno Povrch.

Select a surface material or a wireframe display.

3D farba

Otvorí okno Farba vysunutia.