Contents - The Main Help Topics

Displays the main help themes, arranged in a similar way to folders in a file manager.

Ikonka

Dvojitým kliknitím na zatvorenú zložku ju otvoríte a zobrazíte podzložky a stránky pomocníka.

Ikonka

Dvojitým kliknitím na otvorenú zložku ju zatvoríte a skryjete podzložky a stránky pomocníka.

Ikonka

Dvojitým kliknutím na ikonu dokumentu zobrazíte príslušnú stránku pomocníka.

K pohybu po strome tém a stránok pomocníka môžete použiť aj kurzorové klávesy a klávesu Return ktorá otvára alebo zatvára vybrané témy a zobrazuje stránky pomocníka.