Klávesové skratky v databáze

V databázach máte k dispozícii nasledujúce klávesové skratky.

Okrem toho je možné použiť aj všeobecné klávesové skratky v LibreOffice.

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Klávesové skratky pre databázy

V režime návrhu dotazu

Klávesové skratky

Výsledky

F6

Prepínanie medzi oblasťami návrhu dotazov.

Zmazať

Odstránenie tabuľky z návrhu dotazu.

Tabulátor

Zvolenie spojovacej čiary.

Shift + F10

Otvorí kontextové menu.

F4

Náhľad

F5

Spustiť dotaz

F6

Pridať tabuľku alebo dotaz


Okno Vlastnosti ovládacieho prvku.

Klávesové skratky

Výsledky

+Šípka dolu

Otvorenie kombinovaného poľa.

+šípka nahor

Zatvorenie kombinovaného poľa.

Shift + Enter

Vloženie nového riadku.

Šipka hore

Umiestnenie kurzoru na predchádzajúci riadok.

Šípka dole

Umiestnenie kurzoru na nasledujúci riadok.

Enter

Ukončenie zadávania dát v poli a umiestnenie kurzoru do nasledujúceho poľa.

+F6

Aktivovanie prvého ovládacieho prvku (mimo režimu návrhu). Prvý ovládací prvok je prvý v zozname Navigátora formulárom.


Klávesové skratky pre vytváranie dialógov Basic

Klávesové skratky

Výsledky

+Page Up

Prepínanie medzi záložkami.

+Page Down

Prepínanie medzi záložkami.

F6

Prepnutie medzi oknami.

Tabulátor

Výber ovládacích polí.

Shift + Tab

Výber ovládacích polí v opačnom poradí.

+Enter

Vloženie zvoleného ovládacieho prvku.

Šípka

+šípka

Posun zvoleného ovládacieho prvku po 1 mm krokoch v smere šípky. V režime úpravy bodov, zmena veľkosti zvoleného ovládacieho prvku.

+Tab

V režime úpravy bodov, skok na nasledujúci úchyt.

Shift++Tab

V režime úpravy bodov, skok na predchádzajúci úchyt.

Esc

Zrušenie súčasného výberu.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Klávesové skratky

Výsledok

Medzerník

Prepnutie výberu riadkov (ak nie je riadok v režime úprav).

+Medzerník

Prepnutie výberu riadkov.

Shift+medzerník

Vybranie aktuálneho stĺpca

+Page Up

Presunie kurzor na prvý riadok

+Page Down

Presunie kurzor na posledný riadok