Viac ovládacích prvkov

The More Controls toolbar opens when you click the More Controls icon on the Form Controls toolbar.

Rolovacie tlačidlo

Ikonka

Vytvorí rolovacie tlačidlo.

Ak pridáte rolovacie tlačidlo do zošitu Calcu, je možné na záložke Dáta vytvoriť obojsmerné prepojenie medzi rolovacím tlačidlom a bunkou. Výsledkom bude, že sa pri zmene obsahu bunky aktualizuje obsah rolovacieho tlačidla. A naopak, ak zmeníte hodnotu rolovacieho tlačidla, aktualizuje sa obsah bunky.

Posuvný panel

Ikonka

Vytvorí posuvný panel.

Môžete určiť nasledujúce vlastnosti posuvného panelu:

UI názov

Sémantiky

Min. hodnota posunu

Určuje minimálnu výšku alebo minimálnu šírku posuvného panelu.

Max. hodnota posunu

Určuje maximálnu výšku alebo maximálnu šírku posuvného panelu.

Východzia veľkosť posunu

Určuje východziu hodnotu posuvného panelu, ktorá sa použije pri obnovení formulára.

Orientácia

Určuje orientáciu posuvného panelu, t.j. vodorovne alebo zvislo.

Malá zmena

Určuje minimálnu hodnotu, o ktorú je možné posuvný panel posunúť, napr. kliknutím na šípku.

Veľká zmena

Určuje hodnotu veľkého posunu posuvného panelu, napr. keď kliknete medzi posuvník a šípku posuvného panelu.

Pozdržať

Určuje pozdržanie v milisekundách medzi spustením udalostí posuvného panelu. Napr. pozdržanie, ktoré nastane, keď kliknete na šípku a podržíte tlačidlo myši.

Farba symbolu

Určuje farbu šípok posuvného panelu.

Viditeľná veľkosť

Určuje veľkosť posuvníka posuvného panelu v "hodnotových jednotkách". Napr. hodnota ("Max. hodnota posunu" mínus "Min. hodnota posunu") / 2 bude mať za následok posuvník, ktorý zaberie polovicu posuvného panelu.

Ak chcete, aby šírka posuvného panelu bola rovnaká ako jeho výška, nastavte Viditeľnú veľkosť na nulu.


V zošite OpenOffice.org Calc je možné pomocou záložky Dáta vytvoriť obojsmerné prepojenie medzi posuvným panelom a bunkou.

Obrázkové tlačidlo

Ikonka

Vytvorí tlačidlo zobrazené ako obrázok. okrem obrázkovej reprezentácie má obrázkové tlačidlo rovnaké vlastnosti ako "normálne" tlačidlo.

Ovládacie pole obrázka

Ikonka

Vytvorí ovládacie pole obrázku. Možno ho použiť len k pridávaniu obrázkov z databázy. Vo formulári v dokumente dvakrát kliknite na tento ovládací prvok a zobrazí sa dialóg Vložiť obrázok. Tiež má kontextové menu (nie v režime návrhu) s príkazmi pre vkladanie a odstránenie obrázku.

Ak nie je ovládacie pole obrázku chránené proti zápisu, dajú sa vo formulári zobraziť obrázky z databázy alebo vkladať do databázy nové obrázky. Ovládací prvok musí odkazovať na pole databázy, ktoré je typu obrázok (image). Zadajte preto dátové pole v okne vlastností na záložke Dáta.

Dátumové pole

Ikonka

Vytvorí dátumové pole. Ak je formulár spojený s databázou, je možné prevziať hodnoty z databázy.

Ak poľu pre dátum priradíte vlastnosť "Rozbaliť", môže si používateľ otvoriť kalendár a vybrať dátum pomocou neho. To tiež platí pre pole v poli Ovládací prvok tabuľky.

Tip Icon

Dátumové pole môže používateľ ľahko upraviť pomocou kurzorových klávesov šípka hore a šípka dole. V závislosti na pozícii kurzoru sa pri použití kurzorových klávesov zvyšuje alebo znižuje deň, mesiac či rok.


Špecifické poznámky pre dátumové pole

Časové pole

Ikonka

Vytvorí časové pole. Ak je formulár spojený s databázou, je možné prevziať hodnoty z databázy.

Tip Icon

Časové pole môže používateľ ľahko upraviť pomocou kurzorových klávesov šípka hore a šípka dole. V závislosti na pozícii kurzoru sa pri použití kurzorových klávesov zvyšujú alebo znižujú hodiny, minúty či sekundy.


Výber súboru

Ikonka

Vytvorí tlačidlo, ktoré umožní výber súboru.

Číselné pole

Ikonka

Vytvorí číselné pole. Ak je formulár spojený s databázou, je možné prevziať hodnoty z databázy.

Menové pole

Ikonka

Vytvorí menové pole. Ak je formulár spojený s databázou, je možné prevziať hodnoty z databázy.

Pole vzorky

Ikonka

Creates a pattern field. Pattern fields consist of an edit mask and a literal mask. The edit mask determines which data can be entered. The literal mask determines the contents of the pattern field when loading the form.

Note Icon

Poznámka: polia vzoru sa neexportujú do HTML formátu.


Zoskupenie

Ikonka

Vytvorí rámec, ktorý vizuálne zoskupí niekoľko ovládacích prvkov. Zoskupenie vám umožňuje spojiť napr. tlačidlá možností.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

Note Icon

Zoskupenia sa používajú len na vizuálny vzhľad. Funkčné zoskupenie tlačidiel možností sa dá previesť nastavením názvu: všetkým možnostiam, ktoré chcete zoskupiť, zadajte rovnakú vlastnosť Názov.


Ovládací­ prvok tabuľky

Ikonka

Vytvorí ovládací prvok tabuľky na zobrazenie tabuľky z databázy. Ak vytvoríte nový ovládací prvok tabuľky, spustí saSprievodca prvkom tabuľky.

Špeciálne informácie o ovládacom prvku tabuľky.

Navigačný panel

Ikonka

Vytvorí navigačný panel.

Navigačný panel vám umožňuje pohybovať sa medzi záznamami v databáze alebo databázovom formulári. Ovládacie prvky v tomto navigačnom paneli fungujú rovnako ako na východzom navigačnom paneli v LibreOffice.