Panel nástrojov Písmomaľby

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Ikonka

Blokové šípky


Click an icon from the Block Arrows toolbar, then drag in the document to draw the shape.

Note Icon

Some shapes have a special handle which you can drag to change properties of the shape. The mouse pointer changes to a hand symbol over these special handles.