Základné útvary

Otvorí lištu nástrojov Základné útvary, ktorú možno použiť na vkladanie útvarov do dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Ikonka

Základné tvary


Click an icon on the Basic Shapes toolbar, and then drag in the document to draw the shape.

Note Icon

Some shapes have a handle which you can drag to change the properties of the shape. The mouse pointer changes to a hand symbol over these special handles.