Zatvoriť

Zatvorí aktuálne okno. Zvoľte Okno - Zatvoriť okno alebo stlačte +F4. V náhľade tlače v LibreOffice Writer a Calc je možné zatvoriť aktuálne okno kliknutím na tlačidlo Zatvoriť náhľad.

If additional views of the current document were opened by Window - New Window, this command will close only the current view.