Vlastnosti ovládacieho prvku

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu of a selected form element - choose Form

Ikonka

Formulár


Pri zadávaní údajov v dialógu Vlastnosti je možné do niektorých combo polí zadávať viacriadkové hodnoty. Týka sa to polí, do ktorých sa dá zadať SQL príkaz, a tiež vlastností textových polí či označení. Tieto polia je možné otvoriť a zadať text. Je možné použiť následujúce klávesové skratky:

Klávesy

Efekty

+Down Arrow

Otvorí combo pole.

+šípka nahor

Zatvorí combo pole.

Shift + Enter

Vloženie nového riadku.

Šípka hore

Umiestni kurzor na predchádzajúci riadok.

Šípka dole

Umiestni kurzor na nasledujúci riadok.

Enter

Ukončenie zadávania dát v poli a umiestnenie kurzoru do nasledujúceho poľa.


Pri poliach zoznamov a combo poliach je možné zoznam otvoriť alebo zavrieť kliknutím myši na šípku na pravej strane poľa. Vstup je ale možné zadať len do otvoreného zoznamu alebo horného textového poľa. Výnimkou sú vlastnosti, ktoré očakávajú reprezentáciu zoznamom, napr. vlastnosť Zoznam záznamov, ktorá sa dá nastaviť pre ovládacie prvky Pole zoznamu a Combo pole. Záznamy je možné upravovať len vtedy, keď je pole otvorené.

Všeobecné

Dáta

The Data tab page defines the form properties that refer to the database that is linked to the form.

Udalosti

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a form.