Vybrať všetko

Checks spelling manually.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Spelling.