Prispôsobiť

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Customize.


You can customize shortcut keys and macro assignments for the current application, or for all LibreOffice applications.

You can also save and load individual menu, shortcut key, and toolbar custom settings.

Menus

Lets you customize LibreOffice menus for all modules.

Nahradiť

Lets you customize LibreOffice toolbars.

Context Menus

Lets you customize LibreOffice context menus for all modules.

Nahradiť

Assigns or edits the shortcut keys for LibreOffice commands, or LibreOffice Basic macros.

Uložiť ako

Nastaví možnosti pre automatické nahrádzanie textu počas písania alebo pre hromadné použitie automatických opráv v existujúcom texte.