Lokalizované možnosti

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Vyberte, či sa majú automatické náhrady používať vždy počas písania [T], alebo sa po jednorazovom spustení cez menu "Formát/Automatické opravy/Použiť" majú použiť hromadne v už existujúcom texte [M].

Vo francúzskom texte pridávať pred určitá interpunkčné znamienka nezalomiteľnú medzeru

Inserts a non breaking space before ";", "!", "?", ":" and "%" when the character language is set to French (France, Belgium, Luxembourg, Monaco, or Switzerland) and before ":" only when the character language is set to French (Canada).

Formátovať prípony poradových čísiel (1st -> 1^st)

Pre textové znaky anglických poradových čísiel (1st, 2nd alebo 3rd) použije štýl horného indexu. Napríklad v anglickom texte 1st bude zmenené na 1^st. Písmená "st" budú používať horný index. Táto oprava sa použije aj v texte v inom jazyku než je angličtina.

Note Icon

Note that this only applies to languages that have the convention of formatting ordinal numbers as superscript.


Single Quotes / Double Quotes

Určuje znaky, ktoré budú použité pre nahrádzanie jednoduchých alebo dvojitých úvodzoviek počas písania textu.

Nahradiť

Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify.

Ľavá úvodzovka

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Pravá úvodzovka

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Východzie

Resets the quotation marks to the default symbols.

Dialog Buttons

Obnoviť

Resets modified values back to the tab page previous values.

Zrušiť

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.