Nahradiť

Umožňuje upraviť tabuľku náhrad pre automatické opravy alebo náhrady slov, znakov alebo skratiek.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Náhrady a výnimky pre jazyk:

Vyberte jazyk, pre ktorý chcete vytvoriť alebo upraviť položky v tabuľke náhrad a výnimky pre automatické opravy. LibreOffice najskôr vyhľadá výnimky, ktoré sú definované pre jazyk na aktuálnej pozícii kurzoru v dokumente a potom vyhľadá v zostávajúcich jazykoch.

Tabuľka náhrad

Zobrazuje zoznam pre automatické náhrady slov, znakov alebo skratiek. Pre pridanie novej položky vložte nahrádzaný text do poľa Nahradiť, text náhrady do poľa S: a kliknite na tlačidlo Nový. Pre úpravu existujúcej náhrady označte položku v zozname, zmeňte text v poli S: a následne kliknite na tlačidlo Nahradiť. Pre odstránenie existujúcej náhrady označte položku v zozname a kliknite na tlačidlo Zmazať.

Funkciu Automatické opravy môžete použiť aj na automatické použitie špecifického formátovania pre niektoré slová, skratky alebo vybrané znaky. Označte špecificky naformátovaný text alebo znak vo vašom dokumente, otvorte tento dialóg, zrušte zakliknutie poľa Iba text, do poľa Nahradiť vložte text, ktorý chcete nahrádzať a kliknite na tlačidlo Nový. Pri použití takejto automatickej náhrady sa vždy použije aj formátovanie, ako je napríklad písmo, veľkosť písma, štýl písma alebo efekty pre písmo. Ak ponecháte pole Iba text zakliknuté, bude pre nahrádzanie použitý text bez skopírovaného formátovania.

Nahradiť

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type. Wildcard character sequence .* in the end of word results the replacement of the word before arbitrary suffixes, too. Wildcard character sequence .* before the word results the replacement after arbitrary prefixes, too. For example, the pattern "i18n.*" with the replacement text "internationalization" finds and replaces "i18ns" with "internationalizations", or the pattern ".*..." with the replacement text "…" finds and replaces three dots in "word..." with the typographically correct precomposed Unicode horizontal ellipsis ("word…").

Tip Icon

To replace word parts or characters within words, you can use starting and terminating wildcard character sequences in the same pattern. For example, entering time values can be faster using only numerical keys, and double decimal separators as colons in the following way: set the pattern ".*...*" or ".*,,.*" (double dots or commas within words) and the replacement text ":", and entering "10..30" or "10,,30" results "10:30" automatically.


nasledovným textom:

Zadajte text, grafiku, rámec, alebo OLE objekt, ktorými chcete nahradiť text v poli Nahradiť. Ak ste označili text, grafiku, rámec, alebo OLE objekt vo vašom dokumente, všetky potrebné informácie sú už v tomto poli zadané.

Iba text

Ak je toto pole zakliknuté, po kliknutí na tlačidlo Nový sa položka v poli S: uloží bez formátovania, grafiky a objektov. Pri použití takejto automatickej náhrady sa použije predvolené formátovanie (znakový štýl), aké bude používať text dokumentu.

Nový

Pridá alebo nahradí položku v tabuľke náhrad.

Zmazať

Deletes the selected element or elements without requiring confirmation.

Dialog Buttons

Obnoviť

Resets modified values back to the tab page previous values.

Zrušiť

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.