Čiara

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines


Ikonka

Riadkovanie: 1.5