Distribute Rows Equally

Upravenie výšky vybraných riadkov podľa výšky najvyššieho riadku z výberu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte panel nástrojov Optimalizovať z panelu Tabuľka a kliknite na

Ikonka

Rovnomerne rozložiť riadky