Nový

Podčiarkne alebo zruší podčiarknutie označeného textu.

If the cursor is not in a word, the new text that you enter is underlined.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu - choose Style - Underline

Ikonka

Podčiarknuté