Text

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Na paneli Tabuľka kliknite na

Ikonka

Rozdeliť bunky


Rozdelenie bunky do

Vloženie počtu riadkov alebo stĺpcov, do ktorých chcete rozdeliť vybranú(é) bunku(y).

Smer

Vodorovne

Rozdelenie vybranej(ých) bunky(iek) do počtu riadkov, ktorý ste určili v poli Množstvo .

Na rovnaké časti

Rozdelenie buniek do riadkov, ktoré majú rovnakú výšku.

Zvisle

Rozdelenie vybranej(ých) bunky(iek) do počtu stĺpcov, ktorý ste určili v poli Množstvo .