Text

Set the alignment options for the current selection.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Alignment (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Choose Modify - Alignment (objects selected) (LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Alignment (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Text

Zarovná označené odseky k ľavému okraju strany.

Text

Zarovná označené odseky k pravému okraju strany.

Text

Zarovná označené odseky k ľavému okraju strany.

Text

Zarovná označené odseky k ľavému aj pravému okraju strany. Ak chcete, je možné určiť možnosti zarovnanie posledného riadku odseku - vyberte Formát - Odsek - Zarovnanie.