Štandardný panel

Shows or hides the Status Bar at the bottom edge of the window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Stavový panel