Štandardný panel

Shows or hides the Standard Bar.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Štandardný