Editor obrázkových máp

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - ImageMap (also in context menu of selected object)


Adding Clickable Hotspots to Images

Môžete kresliť tri druhy aktívnych oblastí: obdĺžniky, elipsy a mnohouholníky. Po kliknutí na aktívnu oblasť sa adresa otvorí v okne alebo v rámci, ktorý špecifikujete. Môžete tiež určiť text, ktorý sa zobrazí pri umiestnení kurzora myši na aktívnu oblasť.

Použiť

Applies the changes that you made to the image map.

Ikonka

Použiť

Otvoriť

Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Ikonka

Otvoriť

Uložiť

Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Ikonka

Uložiť

Vybrať

Selects a hotspot in the image map for editing.

Ikonka

Vybrať

Obdĺžnik

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Ikonka

Obdĺžnik

Elipsa

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Ikonka

Elipsa

Mnohouholník

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Ikonka

Mnohouholník

Ľubovoľný mnohouholník

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Ikonka

Ľubovoľný mnohouholník

Upraviť body

Lets you change the shape of the selected hotspot by editing the anchor points.

Ikonka

Upraviť body

Presunúť body

Lets you move the individual anchor points of the selected hotspot.

Ikonka

Presunúť body

Vložiť body

Adds an anchor point where you click on the outline of the hotspot.

Ikonka

Vložiť body

Zmazať body

Deletes the selected anchor point.

Ikonka

Zmazať body

Aktívny

Disables or enables the hyperlink for the selected hotspot. A disabled hotspot is transparent.

Ikonka

Aktívny

Makro

Lets you assign a macro that runs when you click the selected hotspot in a browser.

Ikonka

Makro

Vlastnosti

Allows you to define the properties of the selected hotspot.

Ikonka

Vlastnosti

Adresa:

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to an anchor within the document, the address should be of the form "file:///C/document_name#anchor_name".

Text:

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Rámec:

Enter the name of the target frame that you want to open the URL in. You can also select a standard frame name from the list.

List of frame types

Graphic View

Displays the image map, so that you can click and edit the hotspots.