Nájsť a Nahradiť

Finds or replaces text or formats in the current document.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Úpravy - Nájsť a nahradiť

+F

Na paneli Štandardný kliknite na

Ikonka

Nájsť a Nahradiť


Nájsť

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Rozlišovať veľkosť

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Nahradiť

Enter the replacement text, or select a recent replacement text or style from the list.

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Nájsť predchádzajúci

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Nájsť nasledujúci

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Nahradiť

Nahradí označený text alebo formát, ktorý ste vyhľadali, a potom hľadá ďalší výskyt.

Nahradiť všetko

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

Hľadanie synoným

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Match character width (only if Asian languages are enabled)

Rozlišuje medzi formami znaku v polovičnej šírke a plnej šírke.

Sounds like (Japanese) (only if Asian languages are enabled)

Je možné určiť, či sa v japonskom texte hľadá podobná notácia. Zaškrtnite toto políčko a potom kliknite na tlačidlo ... pre určenie možností vyhľadávania.

Hľadanie v japončine

Zatvoriť

Closes the dialog and saves all changes.

Tip Icon

After you close the Find & Replace dialog, you can still search using the last search criteria that you entered, by pressing Shift++F.