Uložiť

Vloží obsah schránky do aktuálneho súboru vo formáte, ktorý možno špecifikovať.

Zdroj

Displays the source of the clipboard contents.

Výber

Select a format for the clipboard contents that you want to paste.