Zvuk

Sends a copy of the current document to different applications.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Menu File - Send


Formát

Otvorí sa nové okno v predvolenej e-mailovej aplikácii, pričom aktuálny dokument sa pripojí ako príloha. Použije sa aktuálny formát.

E-mail as PDF

Shows the Export as PDF dialog, exports the current document to Portable Document Format (PDF), and then opens an e-mail sending window with the PDF as an attachment.