Export

Vytlačí aktuálny dokument, výber alebo určené strany. Tiež je možné zadať nastavenia tlače pre aktuálny dokument. Nastavenia tlače sa môžu líšiť podľa používanej tlačiarne a operačného systému.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Súbor - Tlač

+F

Na paneli Štandardný kliknite na

Ikonka

Tlač súboru priamo


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, several tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel, and Help buttons.

If you just want to know how to print your document, click any of the following links.

Printing text documents:

Tlač brožúry

Náhľad strany pred tlačou

Printing Multiple Pages on One Sheet

Tlač v opačnom poradí

Výber zásobníka papiera

Printing spreadsheets:

Definícia Oblasti pre tlač

Nastavenie vlastností tlače listu

Výber stránok na vytlačenie

Tlač listu na šírku

Tlač vybraných riadkov alebo stĺpcov vo všetkých stránkach dokumentu

Printing presentations:

Tlač prezentácií

Vytlačenie snímku tak, aby sa zmestil na papier

General printing:

Rýchlejšia tlač s Redukciou Dát

Čiernobiela tlač

Výber maximálnej tlačiteľnej plochy na stránke

Note Icon

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open Tools - Options - LibreOffice (application name) - Print.


Note Icon

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


Náhľad

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

Všeobecné

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the printer settings dialog.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

The tab page with the same name as the current application can be used to define the contents, color, size, and pages to be printed. You define settings that are specific to the current document type.

Vzhľad strany

The Page Layout tab page can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

For some document types, you can choose to print a brochure.

Tlač brožúry

Možnosti

On the Options tab page you can set some additional options for the current print job. Here you can specify to print to a file instead of printing on a printer.