Všeobecné

Obsahuje základné informácie o súbore.

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#info2 not found).


Súbor

Zobrazuje názov súboru.

Typ:

Zobrazuje typ súboru aktuálneho dokumentu.

Umiestnenie:

Zobrazuje cestu a názov adresára, v ktorom je súbor uložený.

Veľkosť:

V poli je zobrazená veľkosť aktuálneho dokumentu v bajtoch.

Vytvorený:

Zobrazuje dátum a čas prvého uloženia súboru a jeho autora.

Zmenený:

Zobrazuje dátum a čas posledného uloženia vo formáte LibreOffice a autora zmeny.

Šablóna:

Displays the template that was used to create the file.

Digitálne podpísane:

Zobrazuje dátum a čas, kedy bol súbor naposledy podpísaný a meno autora, ktorý dokument podpísal.

Elektronický podpis

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Vytlačený:

Zobrazuje dátum a čas poslednej tlače súboru a meno používateľa, ktorý ho vytlačil.

Celkový čas úprav:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Číslo revízie:

Zobrazuje počet uložení súboru.

Apply User Data

Saves the user's full name with the file. You can edit the name by choosing - LibreOffice - User Data.

Vlastnosti nastaviť na pôvodné

Resets the editing time to zero, the creation date to the current date and time, and the version number to 1. The modification and printing dates are also deleted.