Popis

Obsahuje informácie s popisom dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#info3 not found).


Nadpis

Zadajte nadpis dokumentu.

Predmet

Zadajte predmet dokumentu. Pomocou predmetu je možné zoskupiť dokumenty s podobným obsahom.

Kľúčové slová

Enter the words that you want to use to index the content of your document. Keywords must be separated by commas. A keyword can contain white space characters or semicolons.

Poznámky

Zadajte poznámku, ktorá pomôže identifikovať dokument.