Uložiť

Uloží aktuálny dokument.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Súbor - Ukončiť

+F

Kliknite na štandardnú lištu, alebo dátové tabuľky,

Ikonka

Uložiť


Note Icon

Keď upravujete položku automatického textu, tento príkaz sa zmení na Uložiť automatický text.