Súkromné

Obsahuje osobné kontaktné údaje pre vizitky. Vzhľad vizitky môžete zvoliť na záložke Vizitky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - New - Business Cards - Private tab


Súkromné údaje

Enter the contact information that you want to include on your business card. You can also modify or update these entries by choosing - LibreOffice - User Data.

Meno

Type your first name.

Priezvisko

Type your last name.

Iniciály

Type your initials.

Krstné meno 2

Zadajte krstné meno osoby, ktorú chcete použiť ako druhý kontakt.

Priezvisko 2

Zadajte priezvisko osoby, ktorú chcete použiť ako druhý kontakt.

Iniciály 2

Zadajte iniciály osoby, ktorú chcete použiť ako druhý kontakt.

Ulica

Type the name of your street in this field.

PSČ

Type your ZIP in this field.

Obec

Type the city where you live.

Štát

Type your state.

Krajina

Zadajte krajinu, v ktorej žijete.

Nadpis

Type your title in this field.

Funkcia

Zadajte svoju funkciu.

Phone

Zadajte svoje domáce telefónne číslo.

Mobil

Zadajte svoje mobilné telefónne číslo.

Fax

Type your fax number in this field.

Domovská stránka

Zadajte adresu svojej internetovej domovskej stránky.

Email

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com