Možnosti

Ďalšie možnosti nastavení štítkov alebo vizitiek, napr. synchronizácia textu a voľby tlačiarne .

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - New - Labels - Options tab

Choose File - New - Business Cards - Options tab


Celá strana

Creates a full page of labels or business cards.

Jeden štítok

Prints a single label or business card on a page.

Stĺpec

Zadajte počet štítkov alebo vizitiek, ktoré chcete mať na stránke v jednom riadku.

Riadok

Zadajte počet riadkov štítkov alebo vizitiek, ktoré chcete mať na stránke.

Synchronizovať obsahy

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Synchronizovať značky

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Skopíruje obsah ľavého horného štítku alebo vizitky do ostatných štítkov alebo vizitiek na stránke.

Tlačiareň

Zobrazí názov aktuálnej vybranej tlačiarne.

Nastaviť

Opens the Printer Setup dialog.