Formát

Nastaví formát papiera.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - New - Labels - Format tab

Choose File - New - Business Cards - Format tab


Vodorovný posun

Vzdialenosť medzi ľavými okrajmi susediacich štítkov alebo vizitiek. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, zadajte na tomto mieste hodnotu.

Vertikálny pitch

Vzdialenosť medzi horným okrajom štítku alebo vizitky a horným okrajom štítku alebo vizitky pod ním. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, zadajte na tomto mieste hodnotu.

Šírka

Zobrazí šírku štítku alebo vizitky. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, zadajte na tomto mieste hodnotu.

Výška

Zobrazí šírku štítku alebo vizitky. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, zadajte na tomto mieste hodnotu.

Ľavý okraj

Zobrazí vzdialenosť medzi ľavým okrajom stránky a ľavým okrajom prvého štítku alebo vizitky. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, na tomto mieste zadajte hodnotu.

Horný okraj

Zobrazí vzdialenosť medzi horným okrajom stránky a horným okrajom prvého štítku alebo vizitky. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, na tomto mieste zadajte hodnotu.

Stĺpce

Zadajte počet štítkov alebo vizitiek, ktoré budú vedľa seba na stránke.

Riadky

Zadajte počet štítkov alebo vizitiek, ktoré budú na stránke pod sebou.

Uložiť

Uloží aktuálny formát štítkov alebo vizitiek.

Uložiť formát popisku

Značka

Zadajte alebo vyberte požadovanú značku.

Typ

Zadajte alebo vyberte druh štítku.

Náhľad poľa

Displays a preview of the current selection.