Štítky

Povoľuje vám vytvárať štítky. Štítky sa vytvárajú v textovom dokumente. Štítky je možné vytlačiť s použitím prednastaveného alebo vlastného formátu papiera.

Je tiež možné vytlačiť jeden šťítok alebo celý list štítkov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#etiketten not found).


Štítky

Zadajte text štítku a vyberte veľkosť papiera.

Formát

Nastaví formát papiera.

Možnosti

Ďalšie možnosti nastavení štítkov alebo vizitiek, napr. synchronizácia textu a voľby tlačiarne .

Textový dokument

Creates a new document for editing.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.