Hlavný dokument

Pomocou Hlavného dokumentu je možné organizovať zložitejšie projekty, napr. knihu. Hlavný dokument môže obsahovať jednotlivé kapitoly knihy doplnené o obsah a register.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Súbor - Nový - Hlavný dokumentZvoľte Súbor - Nový - Hlavný dokument