Nový

Vytvorí nový dokument LibreOffice.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Súbor - Ukončiť

New icon on the Standard Bar (the icon shows the type of the new document)

Ikonka

Nový

+F


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Šablóna je súbor, ktorý obsahuje prvky dokumentu, vrátane štýlov formátovania, pozadia, rámčeky, obrázky, polia, rozloženie stránky a text.

Ikonka

Názov

Funkcia

Ikonka

Textový dokument

Vytvára nový dokument (LibreOffice Writer).

Ikonka

Zošit

Vytvára nový pracovný zošit (LibreOffice Calc).

Ikonka

Prezentácia

Creates a new presentation document (LibreOffice Impress).

Ikonka

Kresba

Vytvorí nový obrázok (LibreOffice Draw).

Ikonka

Databáza

Otvorí Sprievodcu databázou na vytvorenie databázového súboru.

Ikonka

HTML dokument

Vytvoriť nový HTML dokument.

Ikonka

Dokument XML formulára

Vytvorí nový dokument XForms.

Ikonka

Hlavný dokument

Vytvorí nový hlavný dokument.

Ikonka

Vzorec

Vytvorí nový dokument so vzorcom (LibreOffice Math).

Ikonka

Štítky

Otvorí okno Vizitky, kde je možné upraviť nastavenia vizitiek a potom vytvoriť nový textový dokument (LibreOffice Writer).

Ikonka

Vizitky

Otvorí okno Vizitky, kde je možné upraviť nastavenia vizitiek a potom vytvoriť nový textový dokument (LibreOffice Writer).

Ikonka

Šablóny

Creates a new document using an existing template.