Otáčanie objektov

Objekt je možné otáčať okolo počiatočného rotačného bodu (stred) alebo rotačného bodu, ktorý určíte.

Ikonka

Označte objekt, ktorý chcete otočiť. Na paneli nástrojov Režim v LibreOffice Draw alebo na paneli Vlastnosti kresby v LibreOffice Impress kliknite na ikonu Rotovať.

Nadíďte ukazovateľom myši na rohový úchyt, aby sa ukazovateľ zmenil na symbol rotácie. Potom potiahnutím úchytu otočíte objekt.

Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

Ikonka

Ak chcete zmeniť rotačné body, potiahnite malý krúžok uprostred objektu na iné miesto.

Ak chcete objekt skosiť zvislo alebo vodorovne, potiahnite jeden z úchytov na okrajoch.