Vytvorenie farebného prechodu

Farebný prechod je postupné prelínanie dvoch rôznych farieb alebo odtieňov jednej farby, ktorým je možné vyplniť objekty kresby.

Ak chcete použiť prechod:

 1. Označte požadovaný objekt.

 2. Zvoľte ponuku Formát - Oblasti a vyberte v časti Vyplnenie možnosť Prechod.

 3. Vyberte zo zoznamu štýl prechodu a kliknite na OK.

Vytvorenie vlastných prechodov

Dajú sa vytvoriť vlastné prechody, alebo upravovať existujúce prechody. Tiež sa dajú vytvorené prechody ukladať a znovu načítať.

Na vytvorenie vlastného prechodu:

 1. Vyberte Formát - Oblasti a kliknite na záložku Prechody.

 2. Vyberte zo zoznamu prechod, ktorý chcete použiť ako základ svojho nového prechodu, a kliknite na Pridať.

 3. Do poľa zadajte názov prechodu a kliknite na OK.

  Nový názov sa zobrazí na konci zoznamu prechodov a vyberie sa na úpravy.

 4. Nastavte vlastnosti prechodu a kliknite na Upraviť.... Tým prechod uložíte.

 5. Kliknite na OK.

Použitie prechodov a priehľadnosti

Pomocou myši sa dajú upravovať vlastnosti prechodu a priehľadnosti objektu.

Ak chcete upraviť prechod objektu:

 1. Označte objekt s prechodom, ktorý chcete upraviť.

 2. Vyberte Formát - Oblasti a kliknite na záložku Prechody.

 3. Upravte hodnoty prechodu podľa potreby a kliknite na OK.

Tip Icon

Ak chcete upraviť priehľadnosť objektu, označte ho, zvoľte ponuku Formát - Oblasti a kliknite na záložku Priehľadnosť.