Usporiadanie a zarovnanie objektov

Usporiadanie objektov

Každý objekt, ktorý umiestnite do dokumentu, sa umiestni nad predchádzajúcim objektom. Ak chcete zmeniť poradie objektov, postupujte podľa nasledujúcich rád.

 1. Kliknite na objekt, ktorého umiestnenie chcete zmeniť.

 2. Zvoľte ponuku Formát - Usporiadať a vyberte jednu z možností:

  Preniesť dopredu umiestni objekt nad všetky ostatné objekty

  Preniesť bližšie umiestni objekt o jednu vrstvu vyššie

  Preniesť ďalej umiestni objekt o jednu vrstvu nižšie

  Preniesť dozadu umiestni objekt za všetky ostatné objekty

  Za objekt umiestni objekt za iný objekt, ktorý vyberiete

Zaradenie objektu za iný objekt

 1. Kliknite na objekt, ktorého umiestnenie chcete zmeniť.

 2. Zvoľte ponuku Formát - Usporiadať a vyberte možnosť Za objekt. Kurzor myši sa zmení na ruku.

 3. Kliknite na objekt, za ktorý chcete vybraný objekt zaradiť.

Výmena poradia dvoch objektov

 1. Označte oba objekty - podržte Shift a kliknite na oba objekty.

 2. Zvoľte ponuku Formát - Usporiadať a vyberte možnosť Prehodiť.

Zarovnanie objektov

Funkcia Zarovnanie vám umožňuje zarovnať objekty vzhľadom k sebe navzájom, alebo vzhľadom k strane.

 1. Ak chcete zarovnať objekt k strane, označte ho. Ak chcete zarovnať niekoľko objektov vzhľadom k sebe, označte ich všetky.

 2. Zvoľte ponuku Formát - Ukotvenie a vyberte jednu z možností ukotvenia.

Rozloženie objektov

Ak v Draw označíte tri a viac objektov, je možné použiť príkaz Rozdeliť, kde je možné určiť rovnomerné zvislé a vodorovné rozostupy objektov.

 1. Označte tri alebo viac objektov, ktoré chcete rozdeliť.

 2. Zvoľte ponuku Upraviť - Rozloženie.

 3. Nastavte možnosti pre zvislé a vodorovné rozloženie a kliknite na OK.

Označené objekty sa rovnomerne rozmiestnia pozdĺžne po zvislej a vodorovnej osi. Dva najkrajnejšie objekty sa použijú ako referenčné body a pri použití príkazu Rozdeliť sa nepresunú.