Päta grafu

Otvorí dialóg Päta grafu, kde môžete upraviť vlastnosti päty grafu. Päta grafu je dolná oblasť v 3D grafoch. Táto funkcia je k dispozícii len pre 3D grafy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Chart Floor(Charts)


Čiara

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Oblasť

Set the fill options for the selected drawing object.

Tieň

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.