Umiestnenie

Controls the positioning of the axis.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Axis - X Axis - Positioning tab (Charts)


Čiara osi

Select where to cross the other axis: at start, at end, at a specified value, or at a category.

Štítky

Place labels

Select where to place the labels: near axis, near axis (other side), outside start, or outside end.

Značky intervalu

Hlavné:

Určuje, či majú byť značky na vnútornej alebo vonkajšej strane osi. Môžete ich skombinovať a nechať si zobraziť značky na oboch stranách.

Vnútorné

Určuje, že sa značky zobrazia na vnútornej strane osi.

Vonkajšie

Určuje, že sa značky zobrazia na vonkajšej strane osi.

Vedľajšie:

Táto časť dialógového okna slúži k nastaveniu vedľajších značiek stupnice medzi hlavnými značkami osi. Môžete zaškrtnúť obe políčka. Výsledkom sú čiary označujúce hodnoty zobrazené na oboch stranách osi.

Vnútorné

Určuje, že sa značky vedľajšieho intervalu zobrazia na vnútornej strane osi.

Vonkajšie

Určuje, že sa značky vedľajšieho intervalu zobrazia na vonkajšej strane osi.

Place marks

Select where to place the marks: at labels, at axis, or at axis and labels.