Popisy Dát

Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels.

If an element of a data series is selected, this command works on that data series only. If no element is selected, this command works on all data series.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Popisy dát (grafy)

Choose Format - Format Selection - Data Point/Data Series - Data Labels tab (for data series and data point) (Charts)


Zobraziť hodnotu ako číslo

Zobrazí absolútne hodnoty dátových bodov.

Formát čísla

Otvorí dialóg pre výber formátu čísla

Zobrazí hodnotu v percentách

Zobrazí percentuálne hodnoty dátových bodov v každom stĺpci.

Formát percent

Otvorí dialóg pre výber formátu percent

Zobraziť kategóriu

Zobrazí popisy dátových bodov.

Zobraziť kľúč legendy

Zobrazí vedľa každého popisu dátového bodu ikonu z legendy.

Oddeľovač

Vyberie oddeľovač medzi viacnásobnými textovými reťazcami v rovnakom objekte

Umiestnenie

Vyberie relatívne umiestnenie popisov dát v objekte

Text Direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Otočiť text

Click in the dial to set the text orientation for the data labels.

Enter the counterclockwise rotation angle for the data labels.