Panel nástrojov

Použite panel nástrojov na prístup k najčastejšie používaným príkazom.

Vložiť

Kliknutím na šípku vedľa ikony sa otvorí panel Vložiť , kde je možné do aktuálneho listu vložiť obrázky alebo špeciálne symboly.

Ikonka

Vložiť

Vložiť bunky

Kliknutím na šípku vedľa ikony sa otvorí panel Vložiť bunky, kde je možné vkladať bunky, riadky a stĺpce do aktuálneho listu.

Ikonka

Vložiť bunky

Ovládacie prvky

The Form Controls toolbar contains tools that you need to create an interactive form.

Ikonka

Ovládacie prvky formulára

AutoFormat

Use this command to apply an AutoFormat to a selected sheet area or to define your own AutoFormats.

Ikonka

Automatický formát

Výber tém

Použije na označené bunky štýl formátovania.

Ikonka

Výber tém

Vyplnenie

Automatically filters the selected cell range, and creates one-row list boxes where you can choose the items that you want to display.

Ikonka

Automatický filter

Zo súboru

Allows you to set the filtering options.

Ikonka

Bežný filter

Rozšírený filter

Defines an advanced filter.

Spustiť

Otvorí dialógové okno, v ktorom je možné vybrať zdroj pre kontingenčnú tabuľku a potom tabuľku vytvoriť.

Eurokonvertor

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Definovať

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Vyhľadanie cieľa

Opens a dialog where you can solve an equation with a variable.

Hore

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Ikonka

Zoskupiť

Hore

Ungroups the selection. In a nested group, the last rows or columns that were added are removed from the group.

Ikonka

Zrušiť zoskupenie