Panel Náhľad strany

Panel Náhľad strany je zobrazený, ak zvolíte Súbor - Náhľad strany.

Otočiť

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Predchádzajúca strana

Otočiť

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Ďalšia strana

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Zväčšiť

Zväčší zobrazenie aktuálneho dokumentu. Aktuálne merítko sa zobrazuje v Stavovom riadku.

Ikonka

Zväčšiť

Zmenšiť

Zmenší zobrazenie aktuálneho dokumentu. Aktuálne merítko sa zobrazuje v Stavovom riadku.

Ikonka

Zmenšenie

Celá obrazovka

Skryje menu a panely nástrojov. Pre opustenie režimu na celú obrazovku kliknite na tlačidlo Celá obrazovka Zap/Vyp.

Formát strany

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Okraje

Zobrazí alebo skryje okraje strany. Okraje môžu byť posúvané pomocou myši a tiež môžu byť nastavené v dialógu Štýl strany na záložke Strana .

Mierka

Posuvník slúži na nastavenie mierky tlačenej tabuľky. Mierka môže byť nastavená tiež v dialógu Štýl strany na záložke List .

Zatvoriť náhľad

Tlačidlo Zatvoriť náhľad slúži na ukončenie náhľadu tlače.