Stavový panel

Stavový panel zobrazuje informácie o aktuálnom liste.

Umiestnenie v dokumente

Zobrazí poradie aktuálneho listu vzhľadom k celkovému počtu listov v zošite.

Zo súboru

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Otočiť

Specifies the current page display zoom factor.

Otočiť

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Otočiť

Here you can switch between different selection modes.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status Bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Digitálny podpis

Taktiež si prezrite Digitálne podpisy.

Štandardný vzorec, Dátum/čas, Chybová správa

Zobrazí informácie o aktuálnom dokumente. Implicitne sa zobrazuje súčet (funkcia SUM) obsahu označených buniek.