Panel formátovania textu

Panel formátovanie textu je zobrazený vtedy, keď je kurzor umiestnený vo vnútri objektu s textom, ako napríklad v textovom rámci alebo v objekte kresby. Obsahuje príkazy na formátovanie a zarovnávanie.

Otočiť

Umožňuje vybrať názov písma zo zoznamu alebo zadať názov priamo.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Ikonka

Názov písma

Otočiť

Umožňuje vybrať velkosť písma zo zeznamu alebo ju zadať ručne.

Zvuk

Zmení vybraný text na tučný. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo označené tučne. Ak je slovo alebo výber už tučné, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Tučné

Tieň

Zmení vybraný text na šikmý. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo zmenené na šikmé. Ak je slovo alebo výber už šikmé, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Kurzíva

Nový

Podčiarkne alebo zruší podčiarknutie označeného textu.

Ikonka

Podčiarknuté

Farba písma

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikonka

Farba písma

Riadkovanie: 1

Použije jednoduché riadkovanie na aktuálny odsek. Toto je predvolené nastavenie riadkovania.

Ikonka

Riadkovanie: 1

Riadkovanie: 1,5

Nastaví riadkovanie na veľkosť 1,5 riadku.

Ikonka

Riadkovanie: 1.5

Riadkovanie: 2

Nastavuje riadkovanie na veľkosť dvoch riadkov.

Ikonka

Riadkovanie: 2

Zarovnať vľavo

Aligns the paragraph to the left page margin.

Ikonka

Zarovnať vľavo

Na stred

Centers the contents of the paragraph on the page.

Ikonka

Zarovnať vpravo

Aligns the paragraph to the right page margin.

Ikonka

Zarovnať vpravo

Do bloku

Aligns the paragraph to the left and to the right page margins.

Ikonka

Do bloku

Horný index

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text nad základnú čiaru.

Ikonka

Horný index

Dolný index

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text pod základnú čiaru

Ikonka

Dolný index

Znak

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Ikonka

Znak

Odsek

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Ikonka

Odsek

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Text running from left to right

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon

Smer textu zľava doprava

Text running from top to bottom

Specifies the vertical direction of the text.

Icon

Smer textu zhora nadol