Panel formátovanie

Panel Formátovanie obsahuje základné príkazy na ručné formátovanie.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

Ikonka

Styles

Otočiť

Umožňuje vybrať názov písma zo zoznamu alebo zadať názov priamo.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Ikonka

Názov písma

Otočiť

Umožňuje vybrať velkosť písma zo zeznamu alebo ju zadať ručne.

Zvuk

Zmení vybraný text na tučný. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo označené tučne. Ak je slovo alebo výber už tučné, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Tučné

Tieň

Zmení vybraný text na šikmý. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo zmenené na šikmé. Ak je slovo alebo výber už šikmé, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Kurzíva

Nový

Podčiarkne alebo zruší podčiarknutie označeného textu.

Ikonka

Podčiarknuté

Farba písma

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikonka

Farba písma

Zarovnať vľavo

Aligns the contents of the cell to the left.

Ikonka

Zarovnať vľavo

Zarovnať vodorovne na stred

Horizontally centers the contents of the cell.

Ikonka

Zarovnať vpravo

Aligns the contents of the cell to the right.

Ikonka

Zarovnať vpravo

Do bloku

Aligns the contents of the cell to the left and to the right cell borders.

Ikonka

Do bloku

Formát čísla: Mena

Použije prednastavený formát meny na označené bunky.

Ikona

Formát čísla: Mena

Formát čísla: Percentá

Použije formát meny na označené bunky.

Ikonka

Formát čísla: Percentá

Formát čísla: Východzí

Použije východzí formát čísla na označené bunky.

Ikona

Formát čísla: Štandardný

Formát čísla: pridať desatinné miesto

Pridá jedno desatinné miesto k číslam v označených bunkách.

Ikonka

Formát čísla: pridať desatinné miesto

Formát čísla: zmazať desatinné miesto

Odoberie jedno desatinné miesto číslam v označených bunkách.

Ikonka

Formát čísla: Zmazať desatinné miesto

Otočiť

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

Ikonka

Zmenšiť odsadenie

Otočiť

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Ikonka

Zväčšiť odsadenie

Body

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Ikonka

Okraje

Farba pozadia

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Ikonka

Farba pozadia

Zarovnať nahor

Aligns the contents of the cell to the upper edge of the cell.

Ikonka

Zarovnať nahor

Zarovnať zvisle na stred

Vertically centers the contents of the cell.

Ikonka

Zarovnať zvisle na stred

Zarovnať dole

Aligns the contents of the cell to the lower edge of the cell.

Ikonka

Zarovnať dole

Formát čísla: Dátum

Použije na vybrané bunky formát dátumu.

Formát čísla: Exponenciálny

Použije na vybrané bunky exponenciálny formát.

Ďalšie ikony

Ak je zapnutá podpora CTL, zobrazia sa ďalšie dve ikonky.

Zľava-doprava

ikona zľava doprava

Text sa zadáva zľava doprava.

Sprava-doľava

ikona sprava doľava

Text formátovaný v jazyku s komplexným rozložením sa zadáva sprava doľava.