Panely nástrojov

V tomto podmenu sú uvedené zoznamy panelov nástrojov dostupných v zošitoch.This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Štandardný panel

Štandardný panel je dostupný v každej aplikácii LibreOffice.

Panel formátovanie

Panel Formátovanie obsahuje základné príkazy na ručné formátovanie.

Panel nástrojov

Použite panel nástrojov na prístup k najčastejšie používaným príkazom.

Panel vzorcov

Pomocou tohoto panelu je možné zadávať vzorce.

Panel Kresba

Panel Kresba obsahuje často používané nástroje na úpravy. Po kliknutí na šípku vedľa ikony se otvorí panel s ďalšími príkazmi.

Panel nástrojov

Panel Obrázok sa zobrazí, ak do listu vložíte alebo vyberiete už vložený obrázok.

Panel vlastností objektov kresby

Panel Vlastnosti objektov kresby obsahuje príkazy na formátovanie a zarovnávanie vybraných objektov z listu.

Panel formátovania textu

Panel formátovanie textu je zobrazený vtedy, keď je kurzor umiestnený vo vnútri objektu s textom, ako napríklad v textovom rámci alebo v objekte kresby. Obsahuje príkazy na formátovanie a zarovnávanie.

Panel Náhľad strany

Panel Náhľad strany je zobrazený, ak zvolíte Súbor - Náhľad strany.

Stavový panel

Stavový panel zobrazuje informácie o aktuálnom liste.

Vložiť

Kliknutím na šípku vedľa ikony sa otvorí panel Vložiť , kde je možné do aktuálneho listu vložiť obrázky alebo špeciálne symboly.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification