Zápis viacriadkového textu

  1. Pressing the +Enter keys inserts a manual line break. This shortcut works directly in the cell or in the input line. The input line can be expanded to the multi-line by the Down arrow button on the right.

Ak chcete, aby sa text automaticky zalomil podľa pravého okraja bunky, postupujte nasledovne:

  1. Označte všetky bunky, kde chcete text automaticky zalomiť podľa pravého okraja.

  2. V menu Formát - Bunky - Zarovnanie označte možnosť automatické zalomenie textu a kliknite na OK.