Filter: Použitie pokročilých filtrov

  1. Skopírujte hlavičky stĺpcov oblasti, ktorú chcete filtrovať, do prázdnej časti listu a zadajte kritériá do riadkov pod hlavičkami. Horizontálne zadané kritéria sú vyhodnocované logickým AND a vertikálne zadané dáta logickým OR.

  2. Po vytvorení matice filtra označte oblasť, na ktorú chcete filter použiť. Zvolením Dáta - Filter - Rozšírený filter otvoríte dialógové okno Rozšírený filter, kde je možné definovať parametre filtra.

  3. Kliknite na OK a uvidíte, že sú zobrazené len tie riadky, ktoré zodpovedajú parametrom filtru. Ostatné riadky sú dočasne skryté, je možné ich zobraziť voľbou Formát - Riadok - Zobraziť.

Príklad

Otvorte zošit s veľkým počtom riadkov. Použime fiktívny dokument Obrat, ale je možné použiť akýkoľvek iný. Náš dokument vyzerá takto:

A

B

C

D

E

1

Mesiac

Štandardný

Pracovný

Luxusný

Apartmán

2

Január

125600

200500

240000

170000

3

Február

160000

180300

362000

220000

4

Marec

170000

a tak ďalej...


Skopírujte riadok 1 s hlavičkami (názvy stĺpcov) napríklad do riadku 20. Zadajte kritéria spojené logickým OR do riadkov 21, 22 a tak ďalej.

A

B

C

D

E

20

Mesiac

Štandardný

Pracovný

Luxusný

Apartmán

21

Január

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Zvoľte Dáta - Filter - Rozšírený filter a vyberte oblasť A20:E22. Po kliknutí na OK budú vidieť len filtrované riadky. Ostatné budú skryté.