Zadanie maticového vzorca

Nasleduje príklad použitia maticového vzorca bez zachádzania do podrobností maticových funkcií.

Predpokladajme, že ste do každého zo stĺpcov A a B zadali 10 čísel (do oblastí A1:A10 a B1:B10) a chcete vypočítať súčet zodpovedajúcich riadkov v stĺpci C.

  1. Pomocou myši vyberte oblasť C1:C10, v ktorej majú byť vrátené výsledné hodnoty.

  2. Stlačte F2 alebo kliknite do vstupného riadku panelu vzorcov.

  3. Zadajte znak rovná sa (=).

  4. Vyberte oblasť A1:A10, ktorá obsahuje prvé hodnoty určené k súčtu.

  5. Na numerickej klávesnici stlačte klávesu plus (+).

  6. Vyberte čísla v druhom stĺpci v oblasti B1:B10.

  7. End the input with the matrix key combination: Shift++Enter.

Maticová oblasť je chránená proti zmenám ako vymazanie riadkov či stĺpcov. Avšak je možné meniť formátovanie, napríklad pozadie bunky.