Použitie filtrov

Filtre a pokročilé filtre umožňujú pracovať na určitých riadkoch (záznamoch) dátovej oblasti. V zošitoch LibreOffice sú rôzne možnosti použitia filtrov.

  1. Jedno z použití Automatického filtru je pre zobrazenie len tých riadkov, ktoré zodpovedajú vybranej hodnote.

  2. In the Standard Filter dialog, you can also define ranges which contain the values in particular data fields. You can use the standard filter to connect the conditions with either a logical AND or a logical OR operator.

  3. The Advanced filter allows up to a total of eight filter conditions. With advanced filters you enter the conditions directly into the sheet.

Tip Icon

To remove a filter, so that you see all cells again, click inside the area where the filter was applied, then choose Data - Filter - Reset Filter.


Note Icon

Ak vyberiete viacnásobné riadky z oblasti, kde bol použitý filter, môže tento výber obsahovať ako viditeľné, tak skryté riadky. Ak potom použijete formátovanie alebo mazanie vybraných riadkov, táto akcia sa prevedie len s viditeľnými bunkami. Skryté bunky zostanú nezmenené.


Note Icon

Toto je opakom riadkov, ktoré ste skryli ručne pomocou príkazu Formát - Riadky - Skryť riadky. Ručne skryté riadky sú zmazané, ak zmažete oblasť, kde sú obsiahnuté.